Odokujovací prostředek pro sanitární zařízení a stavebnictví Faren RAPIDO25kg

3144 

(124.61 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0057 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261, P264, P271, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310

Odokujovací koncentrovaný prostředek pro elektrické spotřebiče, sanitární zařízení a stavebnictví

RAPIDO je koncentrovaná směs anorganických kyselin a výkonných korozních inhibitorů, pro odstraňování široké škály depozitů jako je vodní kámen, sanitr, rez, cementy, apod.

PROČ

RAPIDO je vhodný pro odstraňování široké škály depozitů jako jsou:
zbytky cementů, kotelní kámen, vodní kámen, sanitr, ledek, rez a oxidační filmy všeho typu. Díky těmto kvalitám je oblíbený v mnoha sektorech, jako je stavebnictví, teplárenská a sanitární zařízení, klimatizace apod.

RAPIDO se vyznačuje vynikajícím poměrem cena/výkon. Jeho koncentrace je taková, že dovoluje vysoká ředění a to znamená, že provozní náklady jsou jedny z nejnižších v této kategorii. Jeho obsah korozních inhibitorů znamená, že může být použit ve všech situacích s výjimkou slitin hliníku. Vyžaduje pouze důkladné opláchnutí : neutralizace není potřebná.

RAPIDO snadno a rychle odstraní vodní kámen z elektrických ohřívačů a topných vřeten bez elektrického nabíjení povrchů.

Hlavní oblasti použití:

-Podlahy – odstraňování starých nánosů od vodního kamene a sanitrů
-Sanitární zařízení a teplárenství – odstraňování vodního kamene a depozitů z uzavřených topných okruhů, bojlerů, chladících věží a tepelných výměníků
-Chlazení a klimatizace – čištění uzavřených, vodou naplněných chladících okruhů
-Stavebnictví – odstraňování nánosů betonu a malty ze všech povrchů a zařízení. Pokladači podlah používají tento produkt k odstraňování přebytků lepidel a ledku a pro zvýšení adheze při pokládání podlah
-Oprava a údržba el. spotřebičů – odvápňování kávovarů, parních trub, myček nádobí, praček, nápojových automatů, apod.
-Jachting – odstranění vilejšů z kýlů a z ponořených částí lodí čištění ocelových forem

JAK
Ředění může být formulováno pro každé použití produktu, které je popsáno výše. Zde popíšeme základní využití. Pracovníci, kteří produkt používají budou schopni odhadnout správnou koncentraci pro právě prováděný úkol na základě vlastní zkušenosti v případech, kdy taková aplikace není popsána zde. Ideální aplikace je ponořením, v případě výrobků, které to svými rozměry dovolují.

Doporučená ředění jsou uvedena v následující tabulce.

Doporučená ředění
– Odstranění rzi použijte koncentrovaný
– Odstraňování nánosů cementů a malty 1:2
– Pro zlepšení adheze dalších materiálů na podlahách z betonu 1:10
– Čištění chladících okruhů automobilů 1:2 až 1:4
– Čištění a údržba bojlerů a jiných uzavřených okruhů vodo topo 1:2
– Sanitární zařízení a teplárenství 1:2 až 1:4
– Údržba a opravy domácích spotřebičů (myčky, pračky, kávovary) 1:2
– Údržba a opravy nápojových automatů 1:2
– Čištění forem pro lisování plastů použijte koncentovaný

KDE
-Sanitární a vytápěcí zařízení , klimatizace
-Stavební firmy
-Automobilový sektor
-Jachting
-Lisování plastů do forem , slévárenství
-Podlaháři
-Opravy domácích elektrických zařízení
-Průmysl zpracování mramoru, žuly a keramický průmysl
-Výroba skla
-Údržba kávovarů a nápojových automatů.
-Sociální zařízení a prostory

Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil (viz. obr.)

BALENÍ
Kanystr 5 kg-Karton 2 kanystry
Soudek 25 kg-1 soudek

Technický list RAPIDO