Odokujovací prostředek s barevnou indikací DECAL VR 27 10 kg Faren

1588 

(62.94 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0101 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Odokujovací koncentrát s barevnou indikací pro uzavřené okruhy

DECAL VR27 se skládá ze směsi silných kyselin a inhibitorů koroze. Je to odokujovací prostředek s barevnou indikací změny jeho stavu, což usnadňuje jeho použití.

PROČ
DECAL VR27 je ideální pro eliminaci široké škály usazenin: vodního kamene, křemičitanů, sanytru, rzi a všech typů oxidačních produktů.
DECAL VR27 byl specificky vytvořen pro čištění uzavřených cirkulačních okruhů kapalin, protože dochází k barevné změně čistícího roztoku, jakmile dojde k neutralizaci s následnou redukcí účinnosti roztoku.

DECAL VR27 je nepěnivý jelikož neobsahuje aktivní tenzidy. Jakmile je ošetření tímto produktem ukončeno, stačí důkladně potrubí propláchnout, neutralizace se nevyžaduje.

Je ideální pro:
-Teplárenství – odstraňování usazenin v teplárnách a v tepelných výměnících
-Chlazení a klimatizace – čištění vodou plněných chladících okruhů
-Lisování plastů a gumy – čištění okruhů lisovacích forem s chladící nebo i bez chladicí jednotky

JAK
DECAL VR27 se ředí s vodou v poměru od 1:1 do 1:5. Pro úplné využití jeho charakteristik by se měl používat v uzavřených recirkulačních systémech. Jakmile byl produkt injektován do uzavřeného okruhu technikou specifikovanou pro konkrétní zařízení, kontroluje se barva roztoku. Když se tato barva změní z červené na žlutou, došlo k oslabení roztoku reakcí s usazeninou vodního / kotelního kamene. Správná koncentrace je obnovena přidáním čistého produktu, což si vynutí vypuštění stejného množství spotřebovaného roztoku. Když již nedochází ke změně barvy v průběhu půl hodiny nebo celé hodiny promývání, znamená to, že je zařízení vyčištěno. Po ukončení zařízení několikrát důkladně propláchněte vodou.

KDE
-Potrubí, teplárenství a klimatizace
-Uzavřené tepelné a chladící okruhy

BALENÍ
Kanystr 10 kg-1 kanystr

Technický list DECAL VR27