Stavební chemie

Zaschlý cement a malta se z potřísněných povrchů velice těžko odstraňuje. S tímto problémem se dennodenně potýkají lidé ve stavebnictví, ale také všichni ti, kteří rekonstruují svoje domy, byty, staví, přistavují nebo třeba jenom vyměňují okna.
Odokujovač a odstraňovač cementů a rzi Faren DECAVIL F, zaznamenal průlom v odstraňování opravdu odolných depozitů. DECAVIL F se vypořádá jak se zbytky malty a cementu ze všech typů zařízení a povrchů, ale také se zbytky lepidel a sanytru při různých stavebních pracích. Použití tohoto prostředku na odstranění odolných depozitů se nevztahuje jenom na oblast stavebnictví. Velice účinně se uplatní v oblasti topenářství a instalatérství, kde dokonale odstraňuje rez, vodní kámen a kotelní kámen. V automobilovém průmyslu vyčistí výborně chladící okruhy automobilů, v domácnosti odstraní vodní kámen z pračky, myčky a z kávovarů, stejně dobře se uplatní i v údržbě kávových a nápojových automatů.
Těžkoodstranitelný rez bývá častou překážkou při pracech všeho druhu. Zkorodovaný povrch brání správné funkci strojů, mechanismů a na kusech železa určených k dalšímu zpracování je naprosto nežádoucí. Nejmodernější produkt kapalný konvertot rzi Faren NO RUST řeší problém s korozí naprosto revolučním způsobem. Ošetřovaný povrch pasivuje a přeměňuje korozi na stabilní organický kov. Železo tedy nepotřebuje další ošetření a je připraveno k dalšímu zpracování. Přípravek lze použít všude tam, kde se vyskytuje problém s korozí a je potřeba jej odstranit. Hlubokopenetrační uvolňovač zarezlých spojů Faren RUST OFF také řeší účinně problém s korozí, rozpouští rez a všechny oxidační depozity, díky čemuž dojde k rychlému uvolnění mechanických sestav. Tento přípravek ocení zejména instalatéří, údržbáři nebo zámečníci.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.