Odokujovač a odstraňovač cementů a rzi Faren DECAVIL F 5kg

794 

(31.47 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0067 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310
Super silný koncentrovaný odokujovač odstraňující vodní kámen, cementy a rez

PROČ
DECAVIL F je superkoncentrovaná směs výkonných kyselin a korozních inhibitorů. V důsledku své účinnosti, koncentrace a bezpečnosti patří ke špičce v sektoru jakostních odokujovacích prostředků.

DECAVIL F je ideální pro odstranění širokého rozsahu depozitů jako vodní kámen, cementy, kotelní kámen, silikáty, sanytr, rez a všechny druhy oxidačních produktů.

Primární výhodou DECAVILu F je jeho vysoká koncentrace, která dovoluje jeho použití při velmi vysokých ředěních.
Když si uvědomíte, že většina produktů dostupných na trhu se používá neředěná, ihned oceníte konkrétní přednosti našeho odokujovače (tj.odstraňovače vodního kamene).

Korozivní inhibitory, které produkt obsahuje, znamenají, že může být použit v libovolné situaci s výjimkou hliníku a hliníkových slitin!! Po použití jej postačí pouze důkladně opláchnout, neutralizace produktu není potřebná.

DECAVIL F je ideální pro:

Vodo-Topo – odstranění vodního kamene a depozitů z: ohřívacích vřeten, ponorných ohříváků, bojlerů, ohřívacích systémech, odpařovacích chladících věžích a tepelných výměnících (nenabíjí povrchy statickým elektrickým nábpojem a tím brání případnému zkratování)

Chlazení a klimatizace – čištění vodou naplněných uzavřených chladicích okruhů a chladících věží, (rovněž ideální pro chladiče automobilů)

Stavebnictví – odstraňuje rez, cementy, zbytky lepidel a sanytru ze všech typů zařízení, strojů a povrchů. Při pokládání podlah je ideální pro zvýšení adheze lepidel na betonových podkladech.

KDE

Instalatérství, topenářství a klimatizace
Stavebnictví
Motory vozidel
Odlévání plastů a slévárny obecně
Pokládání podlah
Údržba domácích přístrojů
Průmysl zpracování mramoru žuly a keramiky
Výroba skla
Údržba kávových a nápojových automatů
JAK
Koncentrace DECAVILu F je závislá na způsobu jeho použití. Popíšeme tady několik typických aplikací a ponecháme na zkušenosti uživatele odhad správné koncentrace pro řešení dalších úkolů v případech, které zde nejsou uvedeny.

Doporučená ředění
Odstranění rzi 1:1
Odstraňování nánosů cementů a malty 1:2 až 1:5
Pro zlepšení adheze dalších materiálů na podlahách z betonu 1:10
Čištění chladících okruhů automobilů 1:5
Čištění a údržba bojlerů a jiných uzavřených okruhů vodo topo 1:5 až 1:10
Sanitární zařízení a teplárenství 1:3 až 1:5
Údržba a opravy domácích spotřebičů (myčky, pračky, kávovary) 1:5
Údržba a opravy nápojových automatů 1:3 až 1:5
Čištění lisovacích forem použijte koncentovaný
BALENÍ

Kód výrobku Dodávaná množství Balení
404.005 Kanystr 5 kg Karton 2 kanystry
404.025 kanystr 25 kg 1 kanystr
404.210 Sud 210 kg 1 sud