Odmašťovací nepěnivé rozpouštědlo WASH 1000 25 L Faren

7781 

(316.62 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0235 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P270, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

 

Odmašťovací rozpouštědlo s pomalou rychlostí odpařování pro kovové součástky

WASH 1000 je odmašťovací rozpouštědlo s pomalou rychlostí odpařování vytvořené pro odmašťování kovových součástek, elektrických motorů nebo motorů s vnitřním spalováním, plastů, gumy a pro čištění od inkoustů v knihtisku nebo sítotisku.

PROČ
WASH 1000 může být použit na libovolném typu kovu nebo slitiny lehkých kovů; nepoškodí lakované povrchy, plasty ani plexisklo. Jednou z jeho významných předností je vynikající výkon v záchytu molekul, olejů a tuků, což mu dovoluje zůstat aktivní a účinný po delší čas, pokud se použije v nádržích mycích stolů.
WASH 1000 je bez zápachu a může být oprávněně považován za maximálně bezpečný produkt, protože nemá žádné korozívní, karcinogenní nebo dráždivé účinky. Má velmi nízkou zápalnost.
Neobsahuje žádné sloučeniny chloru, fosforu nebo čpavku.
WASH 1000 je také účinný na látkách odlišujících se od olejů a tuků, jako je tér , inkousty, silikon a polyuretanové pryskyřice, pokud nejsou dosud vytvrzeny. Je vynikající pro odmašťování karburátorů; v opravnách automobilů jej lze použít jak na mechanické díly, tak na elektrické součásti. Prokázalo se, že je účinný i v některých procesech strojního obrábění, jako je tažení nebo lisování, kde může nahradit lubrikační oleje.

JAK
WASH 1000 se vždy používá neředěný. Lze jej aplikovat střičkou, štětcem nebo tamponem. Je ideální pro použití v průmyslových myčkách jak s proudovým omýváním, tak ve statických myčkách jako je mycí stůl Faren z našeho katalogu. Lze jej rovněž použít v ultrazvukových myčkách.
V každém případě by měl být vždy používán za studena.
WASH 1000 neobsahuje aktivní tenzidy a proto netvoří pěnu.

KDE
-Opravárenské dílny
-Autoservisy
-Strojírenské operace
-Kovové komponenty
-Stroje a zařízení
-Tisk a sítotisk
-Údržbové operace

BALENÍ
312.005 Kovový kanystr 5 litrů-Karton 2 kusy
312.025 Kovový sud 25 litrů-1 sud
312.210 Kovový sud 210 litrů-1 sud

Technický list WASH 1000