Průmyslové rozpouštědlo k odstraňování vazelín SNP 313 5 l Faren

1518 

(60.17 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0206 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H226 H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H315 H315 Dráždí kůži.
H411 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P301+P310, P321, P331, P370+P378, P391

 

Průmyslové rozpouštědlo k odstraňování vazelín a olejů

SNP 313 je rozpouštědlo se střední rychlostí odpařování pro odstranění tuků, vazelín, téru a olejů. Je určeno pro čištění mechanických součástek, malých kovových dílů, plastů a gumy.

PROČ
SNP 313 se řadí mezi bezpečná rozpouštědla, protože má vysoký bod zapálení, je dobře snášen pracovníky, kteří s ním pracují a může být použito na mnoha materiálech. Lze je použít pro každý druh kovu nebo slitin lehkých kovů. Nenapadá barvy, laky, umělé hmoty ani plexisklo, protože neobsahuje chlor ani žádnou leptavou látku. Kromě toho je produkt schopen odstraňovat silikony, tmely, čerstvé inkousty a barvy fixů.
Produkt SNP 313 je lehce a příjemně parfémován.

JAK
SNP 313 se používá vždy čistý. Může být použit pomocí štětce, stříkací pistole nebo ručního postřikovače, nebo v mycí vaně pro čištění výrobků. Rozpouštědlo by se mělo vždy používat za studena.

KDE
-Automobilový sektor, myčky aut
-Rypadla, zdvihací plošiny, zemědělské stroje a nářadí
-Strojírenství a kovovýroba
-Tiskárny
-Údržba

BALENÍ
kanystr 5 litrů-Karton 2 ks
kovový soudek 25 litrů 1ks
kovový sud 210 litrů 1ks

Technický list SNP 313