Hlubokopenetrační uvolňovač zarezlých spojů Faren RUST OFF 400ml

210 

(8.32 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0073 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P264, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P312

Hlubokopenetrační rozpouštědlo ve spreji pro povolování spojů

RUST OFF je rozpouštědlo ve formě aerosolu navržené pro výkonnou penetraci, uvolnění a rozpouštěcí vlastnosti a také pro rozpouštění rzi a obecně oxidovaných depozitů.

PROČ
-RUST OFF díky směsi rozpouštědel, specifických penetračních přísad a nízkému povrchovému napětí penetruje hluboko mezi povrchy, které je třeba uvolnit a to i za silně zkorodovaných stavů.
-RUST OFF rozpouští rez a obecně veškeré oxidační depozity. Uhlovodíková frakce produktu má změkčující účinek na organické depozity k vyvolání synergického spektra a k dosažení požadovaných výsledků: rychlé uvolnění mechanických sestav, které byly „zablokovány“ působením času, tepla a oxidačních procesů.
-RUST OF není pouze jednoduše natlakovaný petrolejový produkt ve spreji – jak tomu je v případě mnoha dalších podobných produktů na dnešním trhu – ale je to spíše specializovaný produkt navržený a složený pro dosažení výjimečných výsledků.
-RUST OFF se pomalu odpařuje a je ideální pro všechny pracovní sektory: PRŮMYSL – DOMÁCNOST – HOBBY

JAK
Nastříkejte dostatečné množství na zablokovanou část, vyčkejte několik minut a poté pokračujte s činností. V obzvláště obtížných situacích kdy jsou mechanické části zcela zablokovány, je vhodným postupem použít produkt opakovaně v intervalech 2 až 3 minut, dokud není dosaženo požadovaného účinku. RUST OF lze používat i v převrácené poloze.

KDE
-Průmysl
-Domácnost
-Hobby
-Instalatéři
-Automechanici
-Zámečníci
-Údržba a opravárenství

BALENÍ
Sprej 400 ml-Karton 12 kusů

Technický list RUST OFF