Antibakteriální produkt pro ošetření emulsí LOGIQ R24 Faren 500 ml

172 

(6.82 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0090 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P362

Antibakteriální produkt pro ošetření emulzí

LOGIQ R24 je roztok, který eliminuje proliferaci bakterií a plísní v řezných minerálních polosyntetických a syntetických emulzích.

PROČ
LOGIQ R24 působí nejen jako hygienický čistící prostředek, ale eliminuje také všechny problémy spojené s proliferací bakterií a plísní v minerálních, polosyntetických a syntetických lubrikantech a chladících kapalinách.

Při používání tohoto produktu není potřebné čistit nebo měnit emulsi po dobu nejméně 24 měsíců. LOGIQ eliminuje zapáchání emulze a zaručuje zachování kvality emulze tím, že zabraňuje ztrátě hlavních vlastností v důsledku množící se kultury bakterií.

LOGIQ je velice ekonomický, jelikož jedna láhev 500 ml je postačující k ošetření 100 litrů emulze.

JAK
Použijte 100 ml produktu na 25 litrů emulze
Produkt by se měl aplikovat každých 30 dnů.

KDE
Strojírenství
Zpracování kovů