Řezný olej ve spreji pro obrábění a řezání závitů OIL FIL 400 ml Faren

212 

Katalogové číslo: FAR0172 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P270, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312

Řezný olej ve spreji pro obrábění a řezání závitů

OIL FIL je kompletní olej ve formě spreje určen pro řezání závitů a obecně obráběcí operace. Je odolný proti vysokým tlakům

PROČ
OIL FIL je určen pro řešení těch nejobtížnějších situací, kde si tvrdost materiálu nebo typ operace vyžadují olej s vynikajícími lubrikačními a chladícími vlastnostmi. Zlepšuje kvalitu obráběné plochy a zvyšuje životnost nástroje. Tři hlavní složky:

 Super rafinované oleje Tyto oleje mu udílí výborné lubrikační schopnosti. Vytrvale zůstávají mezi třecími plochami mezi kovem a nástrojem a díky přidaným aditivům E.P. zaručují odolnost proti extrémnímu namáhání

 Oleiny Oleiny přispívají k lubrikačnímu účinku ale působí hlavně jako chladící činidlo odvádějící teplo vzniklé třecími silami.

 Adhezivní činidla Tyto komponenty umožňují produktu ulpět na kovu a opracovávaném materiálu, takže strojírenský nástroj může účinně pracovat. OIL FIL S je vhodný pro strojní opracovávání na všech typech materiálů včetně problematických, jako je nerezová ocel, balistická ocel, temperované a žíhané oceli, slitiny titanu, niklu, chrómu, molybdenu atd.

Při použití OIL FIL S je možné dosáhnout vyšší řezné rychlosti současně se zdokonalením jakosti a povrchu závitů , bez přítomnosti trhlinek nebo otřepů. Kromě toho tento produkt prodlužuje životnost nástrojů.

KDE
Strojírenské operace
Kovovýroba
Údržbářské činnosti

Technický list OILFILS