Odmašťovač a odstraňovač skvrn TEXANE 25 l Faren

6321 

(257.21 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0226 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P201, P210, P233, P240, P280, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P314, P362, P405

 

Nechlorované rozpouštědlo pro odmašťování a odstraňování skvrn

TEXANE je nechlorované, rychle se odpařující rozpouštědlo pro odstraňování skvrn a odmaštění.

PROČ

TEXANE nezanechává zbytky a má velmi vysoký zvlhčující, penetrační a odmašťovací výkon. Je vynikající pro odstraňování organických skvrn jako jsou skvrny od vína, trávy, krve, téru, ztuhlých kalů, olejů a tuků všech typů z textilu, jako jsou koberce, pohovky, rohože, záclony a tapety.

Lze jej rovněž použít jako vysoce účinný odmašťovač na všech typech kovů nebo slitin lehkých kovů před lakováním. Tento výrobek je obzvláště vhodný, pokud se vyžaduje výkonné působení rozpouštědla, které nezanechává žádné zbytky a kdy je kritickým faktorem rychlost odpaření.

TEXANE lze úspěšně použít i na vyčištění skvrn na kůži, je však nutné se přesvědčit, že nejde o koženku nebo umělou kůži.

JAK

TEXANE lze aplikovat pomocí žínky nebo houby na součásti, které se mají očistit nebo odmastit, nebo na skvrny, které je třeba odstranit. V případě textilií a absorbujících povrchů může být TEXANE aplikován vhodným čistícím zařízením.

KDE

-Výroba textilií
-Čistírny oděvů
-Hotely a restaurace
-Kovovýroba
-Strojírenské dílny
-Autoservisy a Autolakovny
-Natěračské práce

BALENÍ
Kovový kanystr 5 litrů-Karton 2 kanystry

Technický list TEXANE