Lubrikant pro potravinářský průmysl FOOD GREASE 400 ml Faren

222 

Katalogové číslo: FAR0116 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P501, P410+P412, P210, P211, P251

Lubrikant ve spreji

FOOD GREASE je lubrikant ve spreji na bázi organofilního bentonitu specificky vhodného pro sektor potravinářství.

PROČ
FOOD GREASE je lubrikant, jehož charakteristiky jej činí vhodným pro použití v procesech, ve kterých je možný „havarijní kontakt s potravinami“ v souladu se specifikací norem FDA Hlava 21 sekce 121 subsekce F, část 178.3570. Obsažený olej rovněž splňuje specifikace Oficiálního italského seznamu léků, úroveň 7. Jeho charakteristiky zůstávají nezměněny v teplotním rozsahu -30°C až +270 °C, jeho hustota dovoluje jeho adhesi v libovolné situaci; tento produkt je transparentní a bez zápachu. Nepoškozuje plastové povrchy.

KDE
Odlévací formy pro plastové produkty, které se používají pro potraviny
Sektor ovocnářství a zpracování citrusů
Konstrukce a stavba zařízení používaných v potravinářském průmyslu

Technický list Food grease