Leštěnka ocelí Faren BRINOX 400ml

197 

(8.02 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0072 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P302+P352, P312, P362, P391, P403+P233

BRINOX

Leštěnka na bázi přírodních olejů a rozpouštědel pro všechny typy nerezových ocelí

Čistí, chrání, a má také antistatický účinek. Pravidelným používáním se na povrchu vytváří dočasný transparentní ochraný film, který izoluje ocel od okolního vzduchu a prachu a chrání ji před oxidací. Obsahuje citrónový parfém.

Na co BRINOX použít?

čištění a ochrana nerezových povrchů konvic, lednic, mrazáků, trub, digestoří, nerezových sporáků

Technický list BRINOX