Koncentrovaný sanitační detergent pro vzduchotechniku SANIFICANTE 5 kg

714 

(29.05 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0198 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P264, P280, P305+P351+P338, P310, P337+P313, P501

Koncentrovaný sanitační detergent pro vzduchotechniku a klimatizace

SANIFICANTE je kapalný detergent s neutrálním pH, na bázi kvarterních amoniových solí s výrazným sanitačním účinkem a je ideální pro sanitaci a čištění vzduchotechnických a klimatizačních systémů.

PROČ
V důsledku svého složení bez uhličitanu sodného nebo alkálií je tento produkt ideální pro čištění delikátních směrovacích klapek v odpařovacích jednotkách klimatizací, které se běžně vyrábějí z hliníkových slitin a jsou proto silně citlivé na agresivní činidla ať již bazická či kyselá. Je také ideální pro čištění pylových filtrů, které se čistí ponořením nebo jednoduše ostříkáním.

Silného baktericidního a protiplísňového účinku je dosaženo specifickým složením na bázi kvartérních amonných solí a silných sanitačních přísad doporučených Italským Ministerstvem Zdravotnictví pro přesně tento účel.
Jemná a příjemná vůně borovic přispívá k požadovanému účinku, zejména při udržování všech vzduchotechnických zařízení v perfektně čistém stavu a bez kontaminace.

Je vynikající jak pro prevenci, tak pro systematická ošetření.

JAK
Čištění odpařovače a ventilačních klapek:
Naředěný produkt na požadovanou koncentraci (normálně 1:3 až 1:10 ve vodě) nastříkejte na odpařovač; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut a potom opláchněte. Poté spusťte zařízení tak, aby kondenzační voda, která se automaticky vytváří, vymyla produkt.

Čištění pylových filtrů:
Ponořte filtr do 25% vodného roztoku produktu SANIFICANTE; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut; potom opláchněte. Alternativa je že tentýž roztok bude nastříkán na filtr v jeho pracovní pozici a znečištění a zbytky činidla budou vyfoukány ven stlačeným vzduchem.

Sanitace odpařovače a filtrů:
Po vyčištění odpařovačů a/nebo filtrů podle postupu uvedeného výše aplikujte na povrchy stejný roztok produktu ale tentokrát neoplachujte. Výborného sanitačního účinku je dosaženo i tehdy, jestliže se produkt použije výhradně jenom jako detergent k omytí.

KDE
Vzduchotechnické zažízení
Klimatizace a klimatizační jednotky
Chladící jednotky

Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil RUBINETTO

BALENÍ
Kanystr 5 kg-Karton 2 kanystry
Kanystr 25 kg

Technický list Sanificante