Koncentrovaný alkalický detergent NEUTRINE STEAM 5 kg Faren

809 

(32.92 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0169 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Koncentrovaný alkalický odmašťovač a dekarbonizér pro extrémní situace

NEUTRINE STEAM je výkonný alkalický koncentrovaný detergent speciálně navržený pro ty nejobtížnější problémy se „zažranou“ nečistotou, zejména v sektoru potravinářství, a to v situacích silných depozitů karbonizovaných živočišných a/nebo rostlinných tuků.

PROČ
NEUTRINE STEAM je vysoce účinný koncentrovaný čistič, odmašťovač a dekarbonizér, určený především pro potravinářský průmysl, kde řeší čištění a údržbu i těch nejproblematičtějších ploch. Jeho velmi vysoká koncentrace dovoluje i značná naředění a to i v extrémních situacích.
Odpovídá regulativům H.A.C.C.P.

Rychle a důkladně emulsifikuje následující typy znečištění:
-Krystalizované, karbonizované rostlinné oleje
-Karbonizované depozity živočišných tuků
-Extrémní kombinace karbonizovaných a stratifikovaných (uložených ve vrstvách) živočišných a rostlinných tuků
-Aglutinované depozity proteinů (bílkovin)

Často existuje představa, že nejobtížnější znečištění jsou v technických a průmyslových sektorech, ale ve skutečnosti největší problémy jsou způsobeny tekutinami organického původu. Proteiny podléhají aglutinaci a vytváří depozity, které je obtížné narušit. Rostlinné oleje mají tendenci rychle krystalizovat , což samo o sobě je obtížná situace, která se navíc zhoršuje, když je takový tuk vystaven vysokým teplotám nebo přímo otevřenému ohni, který způsobuje vyhoření olejů. Živočišné tuky mají značně nízký bod vzplanutí a mají tendenci velmi rychle krystalizovat.

Základní charakteristiky produktu NEUTRINE STEAM
-schopnost změkčování pevných karbonizovaných depozitů
-emulsifikační účinek pro rychlou disperzi olejů a tuků ve vodě
-detergenční účinek pro rychlé odstranění pevných zbytků

NEUTRINE STEAM kombinuje tyto tři výše zmíněné účinky a poskytuje vynikající výsledek za všech okolností.

Ponořením (rošty, rožně, plechy, pekáče, koše fritéz, filtry digestoří)
Nařeďte s teplou vodou (40-50°C) v poměru 1:5, ponořte čištěné povrchy na požadovanou dobu (podle situace 30 minut až několik hodin) a poté pečlivě opláchněte. Pozn.: obecně platí že vyšší teplota vody umožňuje zkrátit dobu čištění na polovinu a zdvojnásobit ředění.

Přímá aplikace nástřikem (trouby, digestoře, plotny, grily, fritézy atd.)
Pokud možno uveďte náčiní na provozní teplotu kolem 35-40°C a nastříkejte 20 – 30% roztok produktu NEUTRINE STEAM. Ponechejte působit po nezbytnou dobu a poté odstraňte emulsifikovanou nečistotu houbou nebo hadrem. V případě potřeby zopakujte a potom důkladně opláchněte.

Pro základní čištění
Rozpusťte na 5% roztok, aplikujte a následně důkladně opláchněte.

POZNÁMKA: Při používání chraňte oči a ruce pomocí vhodných rukavic a brýlí. NEUTRINE STEAM je produkt vhodný pro použití v rámci plánu čištění v souladu s regulativy H.A.C.C.P. Uvědomte si, že tato nařízení vždy specifikují důkladné opláchnutí povrchu.
Nepoužívejte na hliník a lehké slitiny.

KDE
-Digestoře a filty
-Trouby
-Grily
-Fritézy
-Pekáče
-Rožně a veškeré náčiní používané v sektoru potravinářství

Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil